MDL Solutions heeft eind 2012 voor EDC Tergooi - het Medisch Coördinerend Centrum voor de Gooistreek - apps gerealiseerd waarmee de Werkafspraken tussen specialisten en en o.a. huisartsen snel geraadpleegd kunnen worden. Voor het raadplegen van de werkafspraken is geen internetverbinding nodig, waardoor ze overal én snel gebruikt kunnen worden. De werkafspraken in de apps kunnen door EDC Tergooi zelf onderhouden worden via een bijbehorend Content Management System (CMS) waarmee ook de apps van updates kunnen worden voorzien.

Een presentatie van deze apps en het bijbehorende CMS tijdens een vergadering van de FMCC (Federatie van Medisch Coördinerende Centra) heeft geleid tot belangstelling voor een soortgelijke mogelijkheid van MCC Omnes uit Sittard, MCC Klik uit Zwolle en MCCE uit Amersfoort. Inmiddels zijn voor deze MCC's apps, een website integratie (MCC Omnes) en een nieuwe website (MCC Klik en MCCE) gerealiseerd.

Het werkafspraken app aanbod voor MCC's via de FMCC. 

Ondertussen had het bestuur van de FMCC ook aan MDL Solutions gevraagd om een speciaal aanbod voor de bij de FMCC aangesloten MCC's samen te stellen. Dit aanbod omschrijft een drietal mogelijkheden om tot realisatie van apps (van eenvoudig tot zeer uitgebreid) en eventueel ook een website te komen. Het aanbod is inmiddels naar de betreffende MCC's verzonden.

Verdere informatie en toelichting over dit project treft u hier onder, maar ook in de submenu's van "speciale projecten" aan. De informatie zal regelmatig aangevuld worden zodat ook een actueel overzicht gegeven kan worden van de oortgang in dit project. 

Een video uitleg over dit project en het aanbod vindt u hier.

Een pagina met veel gestelde vragen vindt u hier.

Als u op hoogte wilt blijven van aanvullingen en wijzigingen kunt u dat aangeven via het contactformulier. Als u dit invult zorgen wij er voor dat u per e-mail op de hoogte gesteld wordt van wijzigingen en aanvullingen in de informatie over dit project.