Complexe app toepassingen: onze specialiteit!

MDL App Solutions ontwikkelt complete app toepassingen voor de zorg en zakelijke toepassingen met als kern uitwisseling van informatie, professionals verbinden, communicatie faciliteren en het bevorderen van kennisoverdracht en scholing.
 

 

Neem contact op

Multifunctionele apps voor transmurale toepassingen

Optimale communicatie en gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals - vele toepassingen geïntegreerd in één app.

Wat ooit in 2012 begon als een app voor de weergave van transmurale werkafspraken voor één organisatie is uitgegroeid tot een multifunctionele app met een veelheid aan geïntegreerde functies die in grote delen van Nederland ingezet wordt. Door goed luisteren naar de wensen van de gebruikers en een team ontwikkelaars dat die wensen omzet in goed functionerende functies in de app is een tool voor zorgprofessionals ontstaan die precies dat faciliteert wat gewenst wordt.
Niet meerdere verschillende apps naast elkaar, maar gewoon alle functies in één app!

31

Regio's/locaties

29.000+

Zorgprofessionals

95+

Organisaties

1250+

Transmurale werkafspraken

60+

Ziekenhuizen

450+

Medische kennisvragen

App en website met de basis mogelijkheden

De basis voor elke transmurale app bestaat uit een app met het bijbehorende beheersysteem. Deze basis app heeft als functies de mogelijkheden om transmurale werkafspraken te tonen, een 'Wie-is-wie' (smoelenboek) met de zorgprofessionals, een nieuwsrubriek, geavanceerde zoekmogelijkheden en een info pagina. Hiermee worden de basisbehoeften gedekt en in deze app kunnen vervolgens uitbreidingen toegevoegd worden.
Met het beheersysteem kunnen organisaties zelf de inhoud van de invoeren en onderhouden. 
Optioneel kunnen de meeste app functies ook in een bijbehorende website beschikbaar gemaakt worden. Deze website kan een eigen vormgeving hebben en verder naar wens met andere onderwerpen ingericht worden. Het is ook mogelijk om bepaalde onderdelen van de app in reeds bestaande websites weer te geven.

Vele uitbreidingen beschikbaar

Er zijn zo'n 13 uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar voor toevoeging aan de basis app:

 • Extra PIN beveiliging voor het smoelenboek en andere informatie achter de login.
 • Pushberichten met nieuws/berichten pagina
 • Statistieken van werkafspraken en smoelenboek gebruik
 • TIM (Transmuraal Incident Melden) Formulier in de app en/of website
 • Ochtendspits – medische vragen per mail om de kennis op te frissen
 • Sociale kaart - gegenereerd en onderhouden uit het smoelenboek met ‘zorg levels’ optie.
 • Nascholing- en Conferentie app
 • Cursusaanbod en Reservering systeem
 • Geïntegreerd nieuwsbrief systeem
 • Geïntegreerd Chat Communicatie Systeem
 • ELV – EersteLijns Verblijf beschikbaarheid via app en website
 • Interactieve module voor triage en interactieve stroomdiagrammen
 • Formulieren generator voor in het beheersysteem geïntegreerde formulieren

Het overzicht van de uitbreidingen en hoe deze onderling verbonden zijn kan hier bekeken worden.

Speciale toepassingen

Het gebruik van de app wordt steeds breder door de vele toepassingen en doordat in enkele regio's ook andere soorten zorgverleners toegevoegd worden in de app, waarbij zorgverleners ook gezocht kunnen worden in een sociale kaart. De ZorgApp ZHN (Leiden e.o) is daar een voorbeeld van.
Om er voor te zorgen dat de zorgverleners in de verschillende categoriën de juiste gegevens kunnen of mogen zien van zorgverleners in een andere categorie kan een autorisatie voor het kunnen zien van gegevens in het smoelenboek of de sociale kaart per zorglevel ingesteld worden. Vertrouwelijkheid van gegevens kan zo per categorie gegarandeerd worden.
Verder is ook het kunnen delegeren van het gebruikersbeheer, het aanmeken van nieuwsberichten, het onderhouden van werkafspraken, cursussen en cususinhoud van belang. Het is nu mogelijk om dit beheer eenvoudig te delegeren, waarbij partijen verantwoordelijk gemaakt worden voor (alleen) de eigen gebruikers en content. Dit maakt het beheer efficienter omdat elke deelnemende partij direct de eigen content beheert!

App ontwikkeling op maat

Naast de transmurale app ontwikkelen wij ook in opdracht maatapplicaties voor zakelijke toepassingen. Voorbeelden van applicaties die wij ontwikkeld hebben zijn:

 • Een compleet app systeem voor de ondersteuning van installatie, onderhoud en service in de amusementssector waarmee de aansturing van technici en de afhandeling van werkzaamheden (o.a. te tekenen werkbonnen, verslaglegging, equipment mutaties en meetwaarden) via de app afgehandeld worden. Dit appsysteem wordt op Europees niveau ingezet.
 • Applicaties die werldwijd gebruikt worden in de (glas)tuinbouw waarmee groeiprocessen, plantziekte bestrijding en aansturing van het personeel gefaciliteerd wordt.
 • Diverse apps voor kennisverwerving, kennisborging en kennisoverdracht die op nationaal en internationaal niveau ingezet worden.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw project te bespreken.

Onze Klanten

Contact